Smarta samarbeten – effektiv hjälp

Verktyg för digital inkludering

Tekniska hjälpmedel, såsom dator och telefon är ytterst viktiga för att bryta utanförskap. Free Computer Foundation (organisationsnummer 802479-8681) agerar spindeln i nätet och samordnar privatpersoner och företag som vill hjälpa genom att skänka pengar, tid och utrustning. Tillsammans med partnerorganisationer som identifierar vilka som behöver hjälp förmedlar vi utrustning. Vi är en liten effektiv organisation som är beroende av stöd och volontärer. Du som vill hjälpa är välkommen att höra av dig >>

Vem får hjälp?

Stiftelsen hjälper olika grupper att ta plats i vårt digitala samhälle, till exempel:

  • personer med dyslexi
  • barn och ungdomar med föräldrar som har en missbruksproblematik
  • papperslösa, sjukskrivna och arbetslösa som inte själva kan eller tillåts teckna abonnemang,
  • äldre med behov av stöd för att använda internet för praktiska och sociala kontakter.

Vilken utrustning förmedlas?

De användare som stiftelsen hjälper kan få:

  • dator med internetuppkoppling & utbildning i programvara,
  • mobiltelefon med målet att tillhandahålla fria sms och samtal upp till 120 minuter/månad,

På ingång:

  • en egen coach som arbetar utifrån ett self esteem-program,
  • tillgång till stiftelsens nätbaserade forum med både andra användare och volontärer som svarar på frågor.

Hur förmedlas hjälpen?

All behovsbedömning och förmedling av vår utrustning sker genom våra partnerorganisationer som har kunskap och fingertoppskänsla för hur vi på bästa sätt når ut till de barn, ungdomar och vuxna som är i störst behov av hjälp. De har också lokaler och personal för att hålla utbildningar och introduktioner så att mottagare kan använda sina nya verktyg för de ändamål de själva önskar och behöver.

Var kommer datorerna ifrån?

Vi arbetar med företag och privatpersoner för att införskaffa och iordningställa utrustning som datorer, mobiltelefoner samt modem för mobilt bredband. I största möjliga utsträckning arbetar vi för att tillvarata och återanvända utrustning som kan fortsätta användas sedan den kasserats av någon annan.