Stöd från generösa vänner möjliggör vårt arbete

Våra vänner är privatpersoner och företag som har ett större engagemang för stiftelsens arbete över tid.

Thomas Ek

Efter att ha arbetat som produktchef, försäljningschef, marknadschef, VD och CEO under mer än 30 år har Thomas en gedigen erfarenhet och kunskap att gräva ur. Med ett annorlunda sätt att angripa utmaningar och möjligheter är han alltid en tillgång att ha med i diskussioner kring företagande och ledarskap.

Thomas agerar som bollplank till ledningsgrupper, styrelser eller i andra kommersiella sammanhang. Alla företag har nya möjligheter som är outnyttjade. Thomas har ofta lätt att se dom.