Bildablactextlogo

Samarbete med Studieförbundet Bilda

Vi kan med glädje berätta att vi inlett ett samarbete med Studie Förbundet Bilda. Lena Yakoob, konsulent vid Bilda öst, beskriver samarbetet, projektet och Bilda:

“Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet. Därför heter vi Bilda.

Projektet som vi har initierat heter Digital hantering för seniorer och drivs tillsammans med vår medlemsorganisation St Petrus och Paulus syrisk ortodoxa församling i Hallunda. Syftet med satsningen är att nå ut till en målgrupp som vi inte alltid lyckas nå i den dagliga folkbildnings verksamheten i församlingen. Att inte hänga med i den digitala utvecklingen skapar ett stort utanförskap och isolering, vi vill med folkbildningsandan se till att människor inkluderas och inte exkluderas. Därför har Free Computer Foundation underlättat detta projekt för oss och gjort det möjligt att med kort varsel starta angelägen verksamhet till en målgrupp som är i stort behov.”

Vi på Free Computer Foundation ser fram emot vårt fortsatta samarbete och möjligheten att hjälpa fler nyttja de möjligheter som teknik och internet medför.