GOW2017 LT Compact Rgb SMALL

Get Online Week

Mellan den 27 mars – 2 april arrangeras Get Online Week. Ett initiativ från Telecentre Europe (TE) som baseras på ett liknade initiativ med samma namn som togs i Stor Britannien. Get Online Week har sedan 2010 arrangerats över hela Europa. I Sverige är det Digidelnätverket som samordnar och står för resurser för dom som vill delta. Get Online Week anordnas i många kommuner runt om i Sverige, främst på de lokala biblioteken. Biblioteken anordnar bland annat Wikipedia workshops, it-hjälp för äldre, e-tjänster, prova på VR och mycket mer.

Målet med Get Online Week är att driva en kampanj för att uppmana till användandet av teknologi och Internet samt stärka människors självförtroende att använda dessa och kunna dra nytta av alla de möjligheter som finns online.

Varje enskild arrangör får skapa sina egna program men varje år finns det teman att arbeta utifrån. Årets tre teman är:

Cybersäkerhet
Att hantera sin digitala identitet på ett säkert sätt. Att använda teknologin och internet säkert.

E-tjänster 
Att kunna använda myndigheters och banker olika e-tjänster. Här ingår även tjänster för e-hälsa och e-handel.

Arbete och entreprenörsskap
Att skapa sin egen framtid. Att utvecklas, hitta nya jobb och starta företag.

Artiklar skrivna om Get Online Week:

Mitt Kultur Kort – Det digitala utanförskapet ska brytas på bibblan

Press Release från Stockholms Stadsbibliotek

Nyhet från Kungliga Biblioteket

Nyhet från Sveriges kommuner och Landsting

Östgöta Correspondenten – Hjälp for den som fastnat på nätet

Helsingborgs Dagblad – IT elever hjälper till att bryta digitalt utanförskap 

Mitt i Stockholm – Bättra på dina digitala kunskaper – i bibblan