Utrustning förmedlas av partnerorganisationer

Våra partnerorganisationer arbetar uppsökande och nära de målgrupper som stiftelsen identifierat och vill hjälpa. Välkommen att kontakta den partnerorganisation vars målgrupp stämmer bäst överens med din situation för mer information.                        

Vi tar inte emot ansökningar direkt till stiftelsen. 

Jobbar du i en organisation som möter människor som lever i digitalt utanförskap, tveka inte att kontakta oss så vi kan hjälpa er att hjälpa.

Skicka ett mail till kansli@freecomputer.foundation där ni berättar lite om er organisation och vilka behov ni möter.

Läs mer om hur vi arbetar här >> 

Alla ansökningar hanteras av våra partnerorganisationer som gör behovsbedömningar och förmedlar utrustning till de som saknar ekonomiskt möjlighet att själva införskaffa dator med internetuppkoppling eller telefon.

Användare som får hjälp från Free Computer Foundation får bland annat:

  • En dator med internetuppkoppling.
  • En mobiltelefon med fria sms och samtal upp till 120 minuter/månad.
  • Utbildning i programvara.

På ingång:

  • En egen coach som arbetar utifrån ett self esteem-program.
  • Tillgång till vår bulletin board– ett nätbaserat forum på vilket frågor om allt mellan himmel och jord kan diskuteras. Här finns både andra användare och volontärer som svarar på frågorna.